Prázdninový kolotoč

Prázdninový kolotoč je velký volnočasový projekt města Bohumín a bohumínských i mimobohumínských zájmových organizací. Děti, které zůstávají o prázdninách ve městě, mohou díky němu prožít volné dny aktivně a zábavně. Spolek Maryška se do projektu pravidelně zapojuje.

Volnočasový projekt pro děti ve věku od 6 do 15 let nabízí v červenci sérii výletů a program plný her, tvůrčího snažení a poznávání. Prázdninový kolotoč připravuje město Bohumín ve spolupráci se zdejšími spolky a sdruženími. Děti se v době konání projektu scházejí každý všední den v dopoledních hodinách. Pro nejšikovnější a nejpilnější účastníky jsou připravené věcné ceny, například populární společenské hry.

 
 

 
 
(c) 2016 bohumínský spolek Maryška a Lukáš Kania