Jak to bylo a jak to je s hranicemi aneb Od závory k Schengenu

V letošním roce si připomínáme 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Nejen při příležitosti tohoto výročí připravil Klub vojenské historie Bohumín ve spolupráci se spolkem Maryška a městem Bohumín výstavu „Od závory k Schengenu“. K vidění bude v Salonu Maryška na náměstí T. G. Masaryka od 28. května.

Jak byla zabezpečena státní hranice u Bohumína? Kdo tuto hranici střežil? Jak to bylo s železniční dopravou mezi Bohumínem a Chalupkami? Nejen na tyto otázky výstava zodpoví. „Připomeneme návštěvníkům historii Starého Bohumína, seznámíme je s československým pohraničním opevněním, připomeneme historii ochrany státní hranice a taky nabídneme možnost poznat historii železniční trati spojující Bohumín a polské Chalupki,“ říká za Klub vojenské historie Bohumín Michal Hejda.

Autoři nezapomněli ani na projekty, které se povedly právě díky česko-polské spolupráci, kterou významně podpořilo „otevření hranic“ v prosinci 2007. K tomu, aby si návštěvník udělal představu o období, které výstava představuje, pomůže řada sbírkových předmětů, fotografií a dalších dokumentů. „Mezi exponáty zaujme vojenská výstroj z 30. let minulého století, historické dokumenty připomínající Stráž obrany státu či materiály k historii provozování nákladní dopravy mezi Bohumínem a Chalupkami,“ uvedla Kamila Smigová, předsedkyně spolku Maryška.

Výstava je přístupná od 28. května do 27. června 2019, a to každé úterý a každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.

VIDEO: Výstava „Od závory k Schengenu“ a život na čáře
TIK Bohumín, 25. května 2019

foto: Lukáš Kania

 
 

 
 
(c) 2016 bohumínský spolek Maryška a Lukáš Kania