Patnáct polských umělců přiváží do Bohumína Inspiraci

Zveme do Salonu Maryška na výstavu prací patnácti členů skupiny ZPAMiG Rzeszów. Inspirace, od 20. března do 27. dubna, vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Vernisáž 16. března od 17 hodin.

ZPAMiG – „Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików“ – „Svaz polských umělců malířů a grafiků“ byl založen v roce 1984. Sdružuje umělce různých generací z celé země, tvořících v oblasti klasických výtvarných technik. ZPAMiG organizuje kolektivní a individuální výstavy umělců, spolupracuje s institucemi, firmami, kancelářemi při organizaci a realizaci uměleckých akcí, provádí poradenství a umělecké konzultace. Do roku 1989 byl podporován dotacemi ze státního rozpočtu a odborovými svazy, aktuálně je udržován členskými příspěvky jakož i sponzorskými dary od jednotlivců a institucí.

V Salonu Maryška tentokrát uvidíme ukázky prací Řešovské odnože této organizace, do které patří, mimo jiné, i nám známí umělci Anna Baran, Aleksander Majerski a Wiera Kalinowska, jejichž tvorbu mohli milovníci výtvarného umění vidět v Bohumíně v letech 2016 a 2017. V Salonu Maryška se představí celkem 15 umělců, kteří jsou svým původem nebo prací spjatí s městem Řešov (Rzeszów), třebaže někteří z nich dnes žijí a umělecky tvoří v jiných městech Polska a také za hranicemi. O vaši přízeň se ucházejí zástupci tří generací. Věříme, že setkání v Salonu Maryška bude vzájemnou inspirací pro všechny z nás, tvůrce i diváky z obou stran hranic, ze spřátelených zemí, jejichž jazyk je nám tak blízký, že si rozumíme často i bez překladu. Ovšem výtvarné umění nám jistě promluví do duše beze slov.

Přeji všem krásný kulturní zážitek a hodně dobré INSPIRACE!
Alena Mrázová, překladatelka a spolukurátor výstavy

Inspirace - fotografie z vernisáže (2)
formát jpg

Inspirace - fotografie z vernisáže (1)
formát jpg

Inspirace - plakát výstavy polských umělců
formát jpg

Inspirace - seznamte se s autory vystavovaných děl
formát pdf

Inspirace - fotografie prací z dílny vystavujících umělců
galerie na facebooku

 
 

 
 
(c) 2016 bohumínský spolek Maryška a Lukáš Kania