kdo jsme

bohumínský spolek MARYŠKA
náměstí T. G. Masaryka 939
e-mail: info@maryska.cz
poštovní adresa:
Šunychelská 56, PSČ 735 81
URL: http://www.maryska.cz

Dobrý den, jsme bohumínský spolek Maryška

Bohumínský spolek Maryška tvoří skupina lidí, která dobrovolně ve svém volném čase tvoří na Bohumínsku již několik let nekonvenční kulturní aktivity. Vznik sdružení, později spolku, se datuje k 28. březnu 2000, kdy bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky. Našim hlavním partnerem je město Bohumín.

Naši Maryšku jsme založili jako literárně - dramatický klub. Spektrum působnosti sdružení se ale postupem let rozšířilo do nejrůznějších oblastí (besedy, literární večery, přednášky, výstavy, multižánrové akce a festivaly, autorská tvorba, filmový klub apod.)

Se svými pořady jsme začínali v Kavárně na náměstí T. G. Masaryka. Přes čtyři roky, díky laskavému pochopení tehdejšího majitele baru Tágo, se členové a přátelé sdružení scházeli v tamním salónku ve druhém patře. Od prosince roku 2004 má občanské sdružení v pronájmu vlastní prostory vedle Kavárny na náměstí T. G. Masaryka v Novém Bohumíně.

Maryška má partnerskou dohodu o přeshraniční spolupráci s Obecním kulturním střediskem Zebrzydowice. Maryška se střediskem začala spolupracovat v roce 2004. V červenci 2006 jsme společně podepsali oficiální dohodu o spolupráci. Rozvíjíme také přeshraniční spolupráci v polských Krzyźanowicích a pod ně spadajících obcích, s nimiž Bohumín sousedí.

Činnost a aktivity Salónu Maryška jsme naplno rozjeli koncem února 2005. Program Salónu je různorodý a své si v něm najdou lidé všech generací i různého smýšlení. Důraz je kladen na multižánrovost a pestré formy kultury z více oborů.

Salon Maryška
V Salónu pořádáme literární večery autorské tvorby, komorní hudební recitály, besedy, přednášky, výtvarné, fotografické, historické i odborné výstavy, divadelní představení amatérů i profesionálů, výtvarně - prožitkové dílničky pro děti, kurzy a mnohé další. Prostory je možné si pro společenské a kulturní akce či pořady za úhradu zapůjčit. Kontaktní osobou je p. Kamila Smigová, tel. 606 847 612.

Pravidelné cykly Maryšky
Salon Maryška nabízí pravidelné programy pro návštěvníky všech věkových generací. Senioři se u nás scházejí u cvičební cyklu Jóga na židlích, dětem se věnuje pravidelný interaktivní měsíčník Lucie Semančíkové Sobotěnka, mladí ochotníci se u nás pravidelně scházejí v divadelním kroužku Bójka, pro milovníky vybrané muziky připravuje Jan Kuchař a místní ochotníci hudební pásmo Čaj o páté.

Klub U Létající ryby
Mládeži v Bohumíně slouží Klub u létající ryby. Projekt je společným dílem občanského sdružení Maryška a bohumínského domu dětí a mládeže. Klub působí v Salónu Maryška na náměstí T. G. Masaryka a dává mladým lidem prostor k seberealizaci a ukázce toho, co v nich je a co dokáží. V rámci klubu pracuje mimo jiné divadelní spolek Bójka. Kontaktní osobou je p. Kamila Smigová, tel. 606 847 612.

Vlastivědně-etnografický klub a Bohumínské kroje
Bohumínské (Starobohumínské) kroje, tradice, život obyvatel v proměnách času. To jsou jen některé z oblastí, kterým se v občanském sdružení Maryška věnuje vlastivědně-etnografický klub. Dlouhodobým cílem klubu je vytvoření přesné repliky Bohumínského městského kroje (území Starého Bohumína) a jeho umístění do dlouhodobě plánovaného městského muzea. Kontaktní osobou je p. Alena Krobotová, tel. 739 036 902.

Autorská tvorba
Občanské sdružení Maryška původně vzniklo jako literárně - dramatický klub a na tuto oblast klade důraz dodnes. V současné době při Maryšce působí takzvaná literární sekce, která sdružuje básníky i spisovatele z Bohumína a okolí. Literární sekce prezentuje autorskou prózu i poezii, pořádá literární večery, vyhledává nové talenty, účastní se festivalů. Kontaktní osobou je p. Jeanne Hornová, tel. 724 338 585.

Pohodová atmosféra
V Maryšce se snažíme navodit maximálně příjemnou atmosféru. Hudbu, divadlo, verše, autorská vystoupení a mnohé další si můžete vychutnat i díky našim dobrým duším „z kuchyňky“. Lahodná káva, čaj i něco sladkého na zub a případně také něco mírně ostřejšího se stávají pomyslnou třešničkou na dortu kulturního zážitku. V čele našeho „pohodatýmu“ stojí Anička Balcárková.

publikováno: , tisknout stránku, zpět