spolkové info | logo spolku | o nás

spolkové informace

Výroční zpráva Bohumínského spolku MARYŠKA za rok 2018
formát pdf

Výroční zpráva Bohumínského spolku MARYŠKA za rok 2017
formát pdf

Členská schůze Bohumínského spolku MARYŠKA
4. května 2016

Výroční zpráva Bohumínského spolku MARYŠKA za rok 2015
formát pdf

Stanovy Bohumínského spolku MARYŠKA
formát pdf

Logo Bohumínského spolku MARYŠKA
logo ke stažení ve formátu jpg, png a pdf

Členové Bohumínského spolku MARYŠKA
členové a vedení spolku, čestní členové

Adresa a kontakty Bohumínského spolku MARYŠKA
adresa, identifikační údaje, bankovní spojení

 
 

 
 
(c) 2016 bohumínský spolek Maryška a Lukáš Kania