spolkové info | logo spolku | o nás

bohumínský spolek Maryška

Bohumínský spolek Maryška tvoří skupina lidí, která dobrovolně ve svém volném čase tvoří na Bohumínsku nekonvenční kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Vznik sdružení, později spolku, se datuje k 28. březnu 2000, kdy bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky. Našim hlavním partnerem je město Bohumín.

Naše aktivity:

vlastivědně-etnografický klub (Bohumínské kroje)
volnočasový Klub U Létající ryby
výtvarné, fotografické, historické i odborné výstavy
tvůrčí dílny
literární večery a pásma
koncerty, hudební recitály, hudební pořady
besedy, přednášky, kurzy, workshopy
divadelní představení, divadelní recitály
série cvičení "Jóga na židlích"
interaktivní programy pro nejmenší
uchovávání lidových tradic a slezských receptů
knižní edice se zaměřením na Bohumín

Maryšku jsme založili jako literárně - dramatický klub. Spektrum působnosti sdružení se ale postupem let rozšířilo do nejrůznějších oblastí (besedy, literární večery, přednášky, výstavy, multižánrové akce a festivaly, autorská tvorba, filmový klub apod.)

Se svými pořady jsme začínali v Kavárně na náměstí T. G. Masaryka. Přes čtyři roky, díky laskavému pochopení tehdejšího majitele baru Tágo, se členové a přátelé sdružení scházeli v tamním salónku ve druhém patře. Od prosince roku 2004 má občanské sdružení v pronájmu vlastní prostory vedle Kavárny na náměstí T. G. Masaryka v Novém Bohumíně.

Maryška má partnerskou dohodu o přeshraniční spolupráci s Obecním kulturním střediskem Zebrzydowice. Maryška se střediskem začala spolupracovat v roce 2004. V červenci 2006 jsme společně podepsali oficiální dohodu o spolupráci. Rozvíjíme také přeshraniční spolupráci v polských Krzyźanowicích a pod ně spadajících obcích, s nimiž Bohumín sousedí.

Činnost a aktivity Salónu Maryška jsme naplno rozjeli koncem února 2005. Program Salónu je různorodý a své si v něm najdou lidé všech generací i různého smýšlení. Důraz klademe na multižánrovost a pestré formy kultury z více oborů. Jsme členem Místní akční skupiny Bohumínsko.

Otevíráme kulturní Salon Maryška

Začínali jsme pořady v Kavárně na náměstí T. G. Masaryka. Přes čtyři roky, díky laskavému pochopení majitele baru Tágo pana Z. Horáka, jsme se scházeli v tamním salónku ve druhém patře. Od prosince roku 2004 konečně máme v pronájmu vlastní prostor v místě bývalého květinářství vedle Kavárny na náměstí T. G. Masaryka v Novém Bohumíně.

Nové prostory Salónu Maryška při svém otevření nabídly výtvarná díla, sochy, fotografie a publikace, které vznikly v průběhu pětileté činnosti "Maryškovců". Lidé mohli zavzpomínat na jednotlivé ročníky multižánrového festivalu a dřevořezbářského plenéru Léto-kruhy nebo na dva ročníky Maryškova salónu, během kterého vzniklo ojedinělé dílo z ručního papíru "Kniha příštím generacím".

Salon jsme otevírali dvěma společenskými večery. První se konal 24. února 2005 a druhý o téhož roku o posledním únorovém pátku. Průvodního slova se ujaly členky Maryšky - Nataša Zelková a Květa Mlynkecová, spolu s hosty stříhala pásku iniciátorka vzniku Salonu Kamila Smigová.

 
 

 
 
(c) 2016 bohumínský spolek Maryška a Lukáš Kania